Zoek binnen de site van Stichting Volksbond Rotterdam

Publicatie Genetica en psychiatrie

30 juni 2022


Artikel Tijdschrift voor psychiatrie – mei 2022 door Abdel Abdellaoui en Karin Verweij

Afgelopen jaar werden Abdel Abdellaoui en Karin Verweij benaderd om voor het themanummer genetica van het Tijdschrift voor Psychiatrie een artikel te schrijven over ontwikkelingen in het genetisch onderzoek in de psychiatrie. Dit is een mooi overzichtsartikel geworden waarin de geschiedenis van de genetica, de huidige stand van zaken, en de toekomst van genetica in de psychiatrie aan bod komen.

De conclusie is dat genetisch onderzoek in een stroomversnelling is geraakt sinds het mogelijk is om op grote schaal genen te identificeren die geassocieerd zijn met een bepaald gedrag of een stoornis (met behulp van zogeheten genoomwijde associatiestudies). De steeds betere schattingen van genetische effecten leiden er toe dat de risico-voorspellende waarde van het DNA langzaam groeit, maar er is nog veel werk te verrichten om te begrijpen wat de onderliggende biologische en sociale processen zijn die ervoor zorgen dat we psychische kwetsbaarheid kunnen voorspellen met DNA.

De link naar het artikel.