Zoek binnen de site van Stichting Volksbond Rotterdam

Ondersteun Stichting Volksbond Rotterdam
Financiële ondersteuning van SVR door uw onderneming of als particulier

Alle bijdrages zijn welkom!

SVR is een Algemeen Nut Bevorderende Instelling en het bijdragen aan de stichting brengt fiscale voordelen met zich mee. De ANBI registratie: 7119550.

Voor schenkingen, donaties of het benoemen van de Stichting Volksbond Rotterdam in uw testament zijn wij u zeer erkentelijk.
De volgende gegevens zijn voor u in dat geval belangrijk.

Stichting Volksbond Rotterdam, gevestigd te Rotterdam,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41128068, bankrekeningnummer  NL58ABNA0503000582.

SVR kent geen uitvoeringsorganisatie. De uitvoerende werkzaamheden worden verricht door de bestuursleden, die als vrijwilliger aan de stichting zijn verbonden.
De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun inspanning.

Mocht u de stichting willen ondersteunen door het bieden van faciliteiten of andersoortige ondersteuning, dan zijn wij u hier heel dankbaar voor.
Contact kunt u hiertoe opnemen met ons secretariaat.