Zoek binnen de site van Stichting Volksbond Rotterdam

Toekenningsvoorwaarden en besluitvorming

Voor het toekennen van een ondersteunende bijdrage hanteert SVR een aantal criteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op onderstaande punten:

  • Het project draagt bij aan het genereren van kennis of wetenschap over het onderwerp verslaving
  • De door het project verkregen inzichten kunnen de preventie van middelen gebruik versterken
  • Het project heeft een meetbaar beoogd resultaat
  • Het project heeft maatschappelijke relevantie
  • Het project kent meerdere subsidiĆ«nten of co-financiers
  • Het project is aantoonbaar organisatorisch en financieel haalbaar
  • De resultaten van het project worden gedeeld met de stichting en zijn vrij van rechten
  • De aanvrager is bereid om mee te werken aan de publicatie van het project in uitingen van de stichting

Besluiten komen als volgt tot stand

Aanvragen die aan de algemene criteria voldoen worden voorgelegd aan het bestuur van de stichting. Samen met de bij de stichting betrokken adviseurs wordt een aanvraag beoordeeld.
De kansrijke aanvragen worden in de juni vergadering van het stichtingsbestuur onderling vergeleken. Met in acht name van het beschikbare jaarbudget wordt een bijdrage aan de gehonoreerde aanvragen toegekend.