Zoek binnen de site van Stichting Volksbond Rotterdam

Financiële ondersteuning van onderzoek en projecten op het gebied van verslaving- en gedrags afhankelijkheid
Stichting Volksbond Rotterdam

Ik wil een subsidie aanvragen

Ondersteuning aanvragen Lees ook onze criteria

Stichting Volksbond Rotterdam (SVR) ondersteunt initiatieven tot bevorderen, verwerven en verspreiden van kennis over ontstaan, voorkomen en behandelen van gedrags- en middelenverslaving

Trefwoorden:
onderzoek, bewustwording, beïnvloeding

Lees meer

“Stichting Volksbond Rotterdam heeft mij financieel ondersteund bij mijn onderzoek. Het is prachtig nu adviseur te zijn binnen deze stichting.”

– Prof. Dr. Hanan El Marroun – Bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit