Zoek binnen de site van Stichting Volksbond Rotterdam

Stichting Volksbond Rotterdam
Anno 1875

Ik wil een subsidie aanvragen

Ondersteuning aanvragen Lees ook onze criteria

 

Rotterdamse notabelen richtten 150 jaar geleden koffiehuizen op.
Voor het ontstaan van Stichting Volksbond Rotterdam (SVR) gaan we ca. 150 jaar terug. Arbeiders kregen op zaterdagmiddag in een café hun loon uitbetaald, echter een groot gedeelte van het loonzakje werd omgezet in bier en jenever. Er ontstonden financiële en drankproblemen bij de arbeiders. Dat resulteerde in de oprichting voor de Bond ter bestrijding van bedwelmende dranken in 1875. Ook notabelen in Rotterdam droegen hun steentje bij aan de problematiek. Zij richtten koffiehuizen op. Het loonzakje werd niet meer uitgekeerd in het café, maar in het koffiehuis. Na de Tweede Wereldoorlog werden die koffiehuizen bedrijfskantines. Door de jaren heen werden die kantines verkocht door de Bond aan diverse cateraars. Dat leverden een mooi bedrag op, daarmee werd ca. 50 jaar geleden SVR opgericht. De gelden worden belegd om ten minste vermogensbehoud te realiseren. Het bestrijden van verslaving is nog steeds het voornaamste doel, ook al is het thema verschoven van opvang en behandeling naar kennisvergaring en het delen van inzichten.
Onderzoeksresultaten kunnen in de toekomst leiden tot effectievere preventie- en behandelingsmethoden.
Om onderzoek te faciliteren heeft SVR twee bijzondere leerstoelen ingesteld, één aan de Universiteit van Amsterdam en één aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam

Financieringsbeleid
Stichting Volksbond Rotterdam is blij met de ingestelde leerstoelen. Het resulteert in verdere kennisvermeerdering over de problematiek. Anderzijds vormt het een stabiele basis voor het uitgavenpatroon van SVR. De financiering van beide leerstoelen beslaat meer dan de helft van het uitgavenpatroon. Die uitgaven worden voornamelijk gefinancierd uit opbrengsten van hun effectenportefeuille. Het vermogensbeheer is uit handen gegeven. Bij het beleggen via mandaten is duurzaamheid geen doel op zich, wel is het voor SVR relevant om beleggingen te mijden die gericht zijn op bedrijven die hun omzet voornamelijk halen uit productie of verkoop van alcohol, drugs en tabak.

Voor het gevoerde financiële beleid wordt verwezen naar het beleidsplan van de stichting.
Zie het SVR-beleidsplan

Stichting Volksbond Rotterdam is een ANBI-erkende stichting.

Ambities
SVR ambieert niet om uitvoerend betrokken te worden in projecten en studies.
De stichting levert financiële ondersteuning aan prestaties op haar aandachtsgebied en biedt een podium voor projectresultaten. Wij streven er daarbij naar om de verkregen resultaten beschikbaar te maken voor een breed publiek.
SVR kiest bij haar vermogensbeheer voor continuïteit en ondersteuning vanuit gerealiseerd rendement.

Voor onze gegevens: contactpagina