Zoek binnen de site van Stichting Volksbond Rotterdam

Bijzondere leerstoelen
SVR bijdragen aan de wetenschap

SVR – Leerstoelen

Bijzondere leerstoelen ingesteld vanwege de Stichting Volksbond Rotterdam

Zoals de doelstelling van SVR aangeeft, streeft de stichting ernaar om bij te dragen aan kennisontwikkeling op het gebeid van verslaving. Voor de stichting is het belangrijk dat de inzichten zijn gebaseerd op feiten. Wetenschappelijke onderzoeken leiden tot deze fundamentele kennis en de hierop gebaseerde inzichten.

Door het instellen van bijzondere leerstoelen op verschillende disciplines wordt enerzijds specialistisch wetenschappelijk onderzoek gesteund en anderzijds wordt door de samenwerking van de disciplines getracht om meerwaarde te ontwikkelen.

SVR heeft met instemming van de Universiteit van Amsterdam aan de faculteit geneeskunde (AMC-UvA) de bijzondere leerstoel  ‘Genetics in Psychiatry’ ingesteld.

Tevens, heeft SVR met instemming van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de faculteit Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) de bijzondere leerstoel ‘Biologische psychologie – in het bijzonder middelen gebruik en hersenontwikkeling’ ingesteld.

Genetics in Psychiatry
Leerstoel AMC-UvA

Prof. Dr. Karin (C.J.H.) Verweij bekleedt sinds 1 januari 2018 de leerstoel waarbij zij met haar team onderzoek verricht naar de relatie tussen verslaving en genetica.

Biologische psychologie – in het bijzonder middelen gebruik en hersenontwikkeling
Leerstoel Erasmus Universiteit

Prof. Dr. Hanan El Marroun is per 1 januari 2021 aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hanan El Marroun is neurowetenschapper en epidemioloog, zij is gepromoveerd bij het Erasmus MC.

Onze leerstoelen

Genetics in Psychiatry

Leerstoel AMC-UvA

Prof. Dr. Karin Verweij

Lees meer

Biologische psychologie – in het bijzonder middelen gebruik en hersenontwikkeling

Leerstoel Erasmus Universiteit Rotterdam – faculteit ESSB

Prof. Dr. Hanan El Marroun

Lees meer