Zoek binnen de site van Stichting Volksbond Rotterdam

Prof. Verweij ontvangt twee onderzoeksubsidies

12 juni 2024


Prof. Karin Verweij, adviseur van de St. Volksbond Rotterdam heeft twee onderzoeksubsidies ontvangen voor onderzoek naar middelengebruik.

Samen met collega’s ontving ze een subsidie van The Centre of Urban Mental Health (€386.000) voor een onderzoek gericht op het verbeteren van interventies voor middelengebruik. Middelengebruik is een van de meest voorkomende mentale gezondheidsproblemen bij jongvolwassenen. Helaas is er slechts een beperkt aantal succesvolle interventies en wordt hun effectiviteit belemmerd door de complexe dynamiek van risicofactoren en risicogroepen. Huidige studies naar risicofactoren houden over het algemeen geen rekening met de genetische kwetsbaarheid van mensen, wat tot verkeerde conclusies kan leiden. Het doel van dit project is om bestaande interventies te verbeteren door risicofactoren en risicogroepen beter in kaart te brengen met behulp van genetisch geïnformeerde studies en om deze informatie vervolgens te integreren in bestaande interventies.

Daarnaast ontving Prof. Verweij een subsidie van $100.000 van de Amerikaanse Brain & Behavior Research Foundation (Distinguished Investigator Grant). Dit onderzoeksproject bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste zal ze de genetische invloeden op cannabisgebruik beter in kaart brengen. Vervolgens zal ze deze informatie gebruiken om te onderzoeken of cannabisgebruik kan leiden tot de ontwikkeling of verergering van een psychische stoornis, of andersom, of het hebben van een psychische stoornis ertoe leidt dat mensen cannabis gaan gebruiken (bijvoorbeeld als zelfmedicatie).

 

Het bestuur feliciteert haar met deze erkenning en wenst haar succes bij de uitvoering van het onderzoek.