Zoek binnen de site van Stichting Volksbond Rotterdam

Prof. Verweij ontvangt Open Competitie Grant

5 juni 2023


Prof. Karin Verweij, adviseur van de St. Volksbond Rotterdam heeft de Open Competitie Grant (€ 412.000) ontvangen voor haar onderzoek naar de causale relatie tussen middelen gebruik en psychische stoornissen.

Rokers hebben vaker last van psychische klachten (zoals depressie, angststoornis, of schizofrenie), maar het is niet goed duidelijk waarom. Onderzoekers gaan een vernieuwende, interdisciplinaire methode gebruiken om te onderzoeken of roken er toe kan leiden dat mensen een psychische stoornis ontwikkelen, of andersom, dat het hebben van een psychische stoornis ertoe leidt dat mensen gaan roken. Nadat deze verbanden duidelijk in kaart zijn gebracht, zal worden onderzocht hoe deze informatie de perceptie van roken, motivatie om te stoppen, en het gevoel van empowerment van (potentiele) rokers beïnvloedt. Bevindingen worden gebruikt om beleidsmakers te informeren over effectievere publieke voorlichting omtrent roken.

Het bestuur feliciteert haar met deze erkenning en wenst haar succes bij de uitvoering van het onderzoek.