Zoek binnen de site van Stichting Volksbond Rotterdam

Bestuurswisseling SVR

30 mei 2022


Jan Schop neemt na 33 jaar afscheid van SVR

Het bestuur heeft in de vergadering van 30 mei 2022 afscheid genomen van haar voorzitter de heer Jan Schop. Met zijn vertrek verliest de stichting een betrokken bestuurder met een kritische blik op het aandachtsveld van de Stichting. Met zijn lange staat van dienst mag hij wel het geweten van de stichting worden genoemd. De secretaris van SVR neemt de voorzittersrol over.
De heer Dick Schriek is sinds 2016 lid van het bestuur.

Ter gelegenheid van de invoering van de nieuwe website en huisstijl is een foto gemaakt van het voltalige bestuur en haar adviseurs. Op deze foto bevond onze oud-voorzitter zich nog in ons midden.
Wij hopen hem nog vaak om raad te mogen vragen.