Zoek binnen de site van Stichting Volksbond Rotterdam

Resultaat:

Het PARC ‘Youth in Transition’ onderzoek

Jaar: 2021
Duur: 4 jaar
Ondersteuning: Co-finaciering
Naar website

Onderzoekers: het Parnassia Addiction Research Centre (PARC), in samenwerking met de Nederlandse jeugdverslavingszorg

Citaat:

“Overkoepelend doel van het YIT-onderzoek is om inzicht te krijgen in welke kenmerken van de jongeren samenhangen met een gunstig of juist ongunstigbeloop, o m op basis daarvan het beloop beter te kunnen voorspellen en vroege interventies en behandeling in de adolescentiefase beter af te stemmen (‘preciseren’) op deelgroepen jongeren met een hoog risico op chroniciteit van verslaving, comorbide psychische stoornissen en sociaal disfunctioneren.
In totaal nemen 10 van de 13 reguliere jeugdverslavingzorginstellingen deel aan het YIT-onderzoek, en rekruteren wij verspreid over Nederland op 40 zorglocaties jongeren voor het onderzoek. Deze jongeren volgen wij in het onderzoek (ten minste) twee en vier jaar vanaf de start van hun verslavingsbehandeling.
Hiermee is het YIT-onderzoek de meest omvangrijke longitudinale cohortstudie ooit van jongeren in de verslavingszorg in Nederland. In juni 2021 hebben wij de eerste ronde metingen – de baseline meting bij de start van de behandeling – succesvol afgerond, ondanks de COVID-19 pandemie en bijbehorende lockdowns. In totaal hebben wij 433 jongeren voor het onderzoek kunnen rekruteren.”Links

Verslavingszorg Den Haag Onderzoek PARC

Ik wil een subsidie aanvragen

Ondersteuning aanvragen Lees ook onze criteria

Meer resultaten

‘Back on track: An Online Self-Guided Intervention for Cannabis Use Reduction” (2021)

Universiteit van Amsterdam
Afdeling Psychologie

Lees meer

Ondersteuning uitgave LEF (2021)

LEF Magazine - 'Wij zijn een tijdschrift voor mensen met een positieve levenshouding, die geïnteresseerd zijn in verdieping in het leven'

Lees meer

Jong010 – dé Rotterdamse Kinderkrant (2021)

Jong010 is dé gratis papieren krant voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar in Rotterdam. De kinderkrant verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 38.000

Lees meer

Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in kwetsbare posities (2021)

IVO
Insituut voor verslavingsonderzoek

Lees meer